zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Стручно усавршавање Конгрес учитеља

Конгрес учитеља

Одлуку о сазивању Конгреса доноси Скупштина Савеза учитеља Републике Србије.
Припремама и организацијом Конгреса руководи Организациони одбор кога бира Управни одбор Савеза.
Организациони одбор на својој првој седници бира председника и секретара Одбора.
Поред Организационог одбора могу се формирати разне комисије за обављање посебних послова и задатака у припремању и организацији Конгреса.
Скупштина је дужна шест месеци раније да објави преко јавних гласила главну тему и смернице Конгреса.
Конгрес о свом раду доноси резолуцију, а целокупан материјал се штампа као посебна публикација, или у часопису Савеза.

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2023

Дизајн и израда: Учасофт.