zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Инклузивно образовање и ИОП

Инклузивно образовање и ИОП

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање
Интерресорна комисија - обрасци
Индивидуални образовни план - обрасци
Поучавање ученика са аутизмом - приручник
Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања
Чланци у Просветном прегледу
Информације Министарства просвете и науке о упису деце у први разред
Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе
Збирка примера инклузивне праксе
ИОП за даровите
Стратегија за подучавање ученика са сметњама у развоју
Приручник за инклузивни развој школе

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2023

Дизајн и израда: Учасофт.