zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна Органи СУРС-а Надзорни одбор

Надзорни одбор

Надзорни одбор је самостални орган Савеза кога непосредно бира Скупштина.
Надзорни одбор броји три члана, од којих је један председник.
Члан Надзорног одбора престаје да буде делегат свог Друштва у Скупштини Савеза и на његово место Друштво делегира новог члана.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.
Послови и задаци Надзорног одбора:
  • да стално прати рад свих органа Савеза и стара се о поштовању одредаба Статута Савеза, других прописа и норматива;
  • да континуирано прати рад представника Савеза у НПС;
  • да контролише финансијско-материјално пословање Савеза и најмање једном у току године прегледа финансијско-материјална документа Савеза;
  • да прати и анализира доношење и примену нормативних аката Савеза;
  • да правовремено интервенише код Управног одбора и Скупштине у циљу спречавања евентуалних неправилности у раду органа Савеза;
  • да се информише о одлукама Скупштине и осталих органа Савеза;
  • да о својим налазима информише органе Савеза и предлаже мере за унапређење организације рада Савеза;
  • да о свом раду подноси извештај Скупштини Савеза.

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2024

Дизајн и израда: Учасофт.