zs     su   konkurski manifestacije        

Почетна О нама

O нама

Савез учитеља Републике Србије је организација цивилног друштва, професионално удружење, који чине регистрована територијално организована учитељска друштва Републике Србије.

Савез је струковно стручна и интересна организација учитеља Републике Србије организованих у Друштва.

Ми смо професионално стручно удружење које је и добровољно, невладино, непрофитно, струковно, интересно, нестраначко и независно од политичких партија и идеологија.

Основани смо на неодређено време ради остваривања циљева у области стручног усавршавања и информисања просветних радника, едукације грађана, научно-истраживачког рада у образовању и васпитању, одрживог развоја и заштите животне средине, руралног развоја и ширења мреже друштава Савеза.

Наша визија:

Савез учитеља Републике Србије је компетентна и уважена организација за професионални развој учитеља Србије који успешно и квалитетно реализују наставни процес усклађен са савременим стандардима живота и образовања деце.

Наша мисија:

Тежимо да кроз координирану сарадњу, креативност и стручност, негујући љубав према деци и професији, толеранцијом, упорношћу и организованошћу афирмишемо учитељски позив, статус и значај учитеља за савремено друштво и креирамо образовање по мери све деце.

Циљеви и задаци Савеза учутеља Републике Србије су:

 • да осмишљава и организује стручно усавршавање просветних радника;
 • да развија професионалне способности просветних радника за остваривање квалитетног образовања за сву децу и одраслe;
 • да развија и подстиче стваралачки рад својих чланова који, својим знањем и деловањем, треба да доприносе укупном развоју образовања у Србији;
 • да учествује у иновирању васпитно-образовног процеса;
 • да путем издавачке делатности, електронским и штампаним путем, шири прогресивне педагошке, стручне и научне идеје и афирмише позитивна искуства својих чланова;
 • да организује едукацију грађана у различитим областима;
 • да негује стваралачку и конструктивну критику и рад у области научно-педагошког и друштвеног развоја;
 • да развија, подстиче свест и ствара услове за заштиту животне средине и одрживог развоја у свим областима деловања;
 • да код просветних радника ствара професионалне способности да преносе знања из области екологије, животне средине и одрживог развоја и утичу на развијање еколошки пожељног понашања ученика у складу са еколошком етиком и здравим начинима живота;
 • да подстиче рурални развој;
 • да шири мрежу Савеза, подстиче на формирање нових и унапређује рад постојећих Друштава;
 • да се стара о професионалном угледу својих чланова;
 • да негује и развија етички кодекс учитељског позива;
 • да негује напредне традиције учитеља Републике Србије;
 • да афирмише учитељски позив;
 • да успоставља и одржава сарадњу са владиним и невладиним сектором у земљи и развија међународну сарадњу.

 Своје циљеве и задатке Савез учитеља Републике Србије остварује:

 • осмишљавањем програма стручног усавршавања просветних радника;
 • организовањем и одржавањем стручних скупова (конгреса, сусрета, сабора, смотри дечјег и учитељског стваралаштва, конференција, саветовања, семинара, трибина и других);
 • утицајем на институције које образују наставнички кадар да тај процес буде у складу са потребама савремене школе;
 • сарадњом са стручним и научним организацијама и институцијама различитог профила, посебно онима које се баве образовањем и стручним усавршавањем просветних радника;
 • учешћем у раду Националног просветног савета Србије преко представника Савеза;
 • организовањем и учешћем у раду стручних тела;
 • организовањем стручних екскурзија и студијских боравака у земљи и иностранству;
 • ажурирањем веб сајта Савеза, издавањем књига, часописа и периодичних издања, (зборника примера добре праксе, билтена и приручне литературе), у електронској и штампаној верзији;
 • сарадњом са медијским кућама;
 • oрганизовањем курсева, трибина, саветовања из различитих области, едукујући грађане и подстичући њихову потребу за удруживањем и сарадњом;
 • подстицањем чланства на активно учешће на научно-истраживачким скуповима;
 • организовањем, самостално или у заједници са другим организацијама, едукативних и других скупова, као и удруживањем у домаће и међународне организације у области заштите животне средине;
 • обуком и подстицањем учитеља који раде у руралним срединама на сарадњу са локалном заједницом у остваривању мултифункционалности малих сеоских школа;
 • организовањем и спровођењем сталних активности које мотивишу, упућују и помажу заинтересованим учитељима у локалним срединама да се лакше удружују и раде;
 • израдом пројеката и прикупљањем средстава за њихову реализацију из области деловања Савеза;

Иди горе

Прaтите нас на

Copyright © Савез учитеља Републике Србије 2024

Дизајн и израда: Учасофт.